Idrettsskader er veldig utbredt i Norge. De fleste driver med en form for fysisk aktivitet og skader oppstår som en resultat av dette. 17 % av alle personskader i Norge er som et resultat av idrett. Det er de mest utbredte idrettene som gir flest skader. 33 % av alle idrettsskader kommer fra fotballen mens den andre store sporten som forårsaker skader er håndball. Håndball forårsaker 12 % av alle idrettsskader. Det er ikke idrettene håndball eller fotball som er spesielt farlige, men disse idrettene er såpass utbredt at det blir mange skader totalt .

Fotball er den idretten i Norge med størst skadehyppighet. Skadehyppigheten i fotball går opp med alderen. Det vil si at man blir skadet mindre som ung og mer som eldre hvis man fortsetter å spille fotball når man blir eldre. Når man er myndig er man mest utsatt for skader. Det er spesielt gruppen 18 til 24 år som er mest utsatt for skader i fotball.

Flere typer skader inntreffer på fotballbanen. Har man spilt fotball så har man også sett flere av de typiske skadene. En vanlig skadetype er sammentreff. Spillere løper inn i hverandre eller man hopper opp i en duell og blir nikket i hodet av sin motspiller. Dette fører til noen stygge hodeskader.

Taklinger er en klassisk skadetype. Mange spillere blir drevet med og takler hard og noen ganger stygt. Det går da utover ankler, legger, knær, osv.

En tredje type skade som ofte skjer på fotballbanen er forstuing. Man hopper opp og lander feil eller så løper man og vrir en fot i en raskt vending. Det hjelper ikke om man blir knuffet litt fra motspillere heller.

Brudd er noe som skjer av og til, men ikke så vanlig i fotball. Det hender at man blir taklet så hardt at det går ut over helsa, men dette må man slutte med.