Bruskskade i ankelen

Fotball er en vakker sport. Det går fort og det er samspill. Samspillet gir imponerende kombinasjoner og mål. Det er viktig for alle fotballag at man spiller sammen. Samspill er ikke alltid lett. Derfor trener man mange, mange, timer sammen for å lære hverandre å kjenne såpass godt at når man først kommer seg ut på matta til kamp så går ting av seg selv. Blir noen av gutta eller jentene skadet, skaper det friksjoner i laget. Viktige spillere kan bli satt ut av spill og må bli erstattet av andre spillere. Det er derfor viktig at man trener opp et stor og robust stamme i laget, slik at mister man en til skade, har man en til.

Trening er viktig for å kunne bygge denne stammen. Hard trening er enda viktigere for å forbedre visse kvaliteter i spillerne. Da blir fort trening og kamper harde belastninger for spillerne. Under harde belastninger øker risikoen for at noe går feil. Overtråkk er ganske vanlig ved at man hopper og lander feil eller at man løper i duell med noen og kommer litt ut av balanse. Bruskskader oppstår ganske ofte når spillere tråkker over.

I ankelleddet har man tre bein. To bein fra legger og et bein fra ankelen. Der alle disse tre beina møtes er den en kladd med brusk. Når man tråkker over får man vanligvis skader på enten beina eller brusken, eller begge deler, i dette område. Denne skaden kan oppstå ved et overtråkk eller hvis man tråkker over mange ganger. Skaden fører til at man blir stivere i ankelen eller at ankelen låser seg. Dette skyldes av litt av brusken er på avveier og ligger i klem i ankelen som dermed skaper en låsing. Man behandler løse bruskbiter ved operasjon, og bruskskader uten løse biter med gipsing i noen måneder.